Handelsbetingelser

Grundlæggende betingelser

Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold mellem RELEVO Digital og kunden (kunden er den virksomhed, der har indgået en aftale med RELEVO Digital – herefter benævnt Kunden). Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter. RELEVO Digital indgår udelukkende aftale om at levere ”produkter” til erhvervsdrivende (handelsaftaler). Såfremt en aftale ved en fejl bliver indgået mellem RELEVO Digital og en forbruger, er den ikke gældende og ej heller bindende for RELEVO Digital.


1 – AFTALENS INDGÅELSE

RELEVO Digital og kundens aftale er altid betegnet med at begge partner har underskrevet kontrakten. Kontrakten træder først i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Skulle der være evt. tillægskøb efterindgåelse af aftale, vil der blive udformet en separat aftale, som på ingen måder vil have indflydelse eller påvirke den enkelte kontrakt. Der vil forudsættes en særskilt kontrakt mellem RELEVO Digital og kunden. Alle betingelser omfatter produkter og services udført af RELEVO Digital og gælder derfor ikke produkter leveret af en tredjepart. Dette kan bl.a. være ydelser fra Shipmondo, PensoPay, Viabill, Google Adwords, Facebook, MobilePay m.v., plugins eller temaer benyttet af tredjepart eller services leveret fra en samarbejdspartner. Der vil kun tages ansvar for levering og installering af produktet, hvis tjenesten bliver solgt som supplement. Ved aftaleindgåelse giver du som kunde samtykke til at RELVEO Digital må promovere dig som kunde på RELEVO Digitals hjemmeside samt sociale medier. Vi vil aldrig udgive fortroligt information omkring vores klienter til offentligheden uden samtykke fra vores klienter.


2 – WEBSHOP / WEBSITE

Alle hjemmesider og/eller webshops udviklet af RELEVO Digital forfølger intern proces, fra begyndelsen til udlevering af det endelige produkt. Det udleverede ’’Behov dokument’’ skal i god tro reflektere over referencer og indhold af materialer, som vil blive udarbejdet. Kunden vil få muligheden for at diskutere og tilrette kontraktens indhold inden underskrivelse. Ønsker kunden at udlevere materialer, forudser vi, at sendt materiale forholder sig inden for vores retningslinjer og rettigheder for ophavsret. RELEVO Digital vurderer indhold og forholder sig retten til at afvise udleverede opgaver / materialer som ikke kan afspejle de angivne referencer. Eksempel på det kunne være tekniske funktioner, som ikke er aftalt på forhånd, eller indhold i form af billeder, tekster og grafiske elementer. Alle tilbud bliver vurderet på baggrund af vores grupperinger. Alle hjemmesider eller webshops udarbejdet af RELEVO Digital vil blive vandmærket som "Powered by RELEVO Digital". Ved udarbejdelse af den nye hjemmeside eller webshop, vil du som kunde modtage et privat link til at følge med ift. status og nye rettelser foretaget.


3 – MARKEDSFØRING

Alt markedsføring fortaget af RELEVO Digital bliver udarbejdet efter en marketingplan. Afhængig af periode, vil der bliveudarbejdet en unik strategi med fokus på “Return of Investment”. Markedsføringer en bred betegnelse for hvilke kanaler og værktøjer, som vi anvender, for at give den fulde effekt af resultater. Kunden vil altid modtage en rapport med hvordan de løbende markedsføringskanaler har fungeret, samt en mindre beskrivelse / forslag til hvordan det tænkes at tilrettelægge de kommende annoncer, opslag eller søgeord. Afhængig af de værktøjer vi anvender, forudser vi det kundens ansvar at informere os omkring de rette priser, tekster, billedmaterialer mm. Skulle der igangsættes en kampagne, hvor de angivne informationer skalændres efter annoncen er igangsat og godkendt af kunden, vil der pålægges gebyrfor yderligere arbejde. Kunden er altid selv ansvarlig for henvendelser og behandlinger af alle former for beskeder som sker igennem: website, webshop, sociale medier, mail eller kontaktformular. RELEVO Digital bærer ikke ansvar for kommunikationen mellem virksomheden og dens målgruppe.


4 – SEO / SØGEMASKINEOPTIMERING

Der er ingen garanti omkring en helt bestemt placering på Google søgemaskine ved indgåelse af aftaler omkring SEO. Efter som SEO er en langtidsinvestering vil det ofte afspejle resultaterne af synlighed efter mindst 3 måneder. Vi sætter i samarbejde med kunden fokus på enkelte søgeord, som er mest henblikmæssige at anvende, på baggrund af vores analyse. SEO vil altid være en forløbende proces hvorfor der løbende vil arbejdes på forbedringer. Ofte vil vi også redigere sideindholdet herunder tekster mod aktuelle søgeord. De forskellige løsninger vi tilbyder afspejler af de resultater kunden kan forvente. Vi rådgiver altid kunden med henblik på bedst synlighed og anvenderudelukkende værktøjer som vi tidligere har haft erfaringer med. Derfor kan det være nødvendigt at anvende SEO i mindst 3 måneder og opefter. Vi fraskriver os ansvaret for eventuelle tab eller Goodwill hvis kunden har fraskrevet SEO.


5 – INDLEVEREDE MATERIALER / ANSVAR

Kunden skal være tydelig opmærksom på at vi ikkeiværksætter nogle opgaver før al materiale er modtaget og godkendt, med udgangspunkt i at sikre kvaliteten af arbejde og deadline. Alt materialeudleveret til RELEVO Digital skal som minimum stemme overens med vores retningslinjer i henhold til love og ophavsret. Vi frasiger alt ansvar, hvis informationer, testmaterialer, billeder samt grafiske elementer bliver udleveret med stavefejl / Fejl eller vildledende og stødende ord. Kunden vil blot blive informeret omkring de udleverede materialer. Fremgår det ikke i aftalen, at vi skal udarbejde tekster, grafiske elementer mm. Skal kunden selv være indforstået omkring udlevering af materialer til den rette aftalte tid i henhold til den deadline, der er aftalt til opgaven. Materialer, som er kopieret fra en tredjepart, vil ikke blive accepteret. Vi tillader os at gennemse alt udleveret materiale, hvis der skulle være mistanke omkring DMCA eller dansk ophavsret. Vi anvender som udgangspunkt Dropbox, WeTransfer eller e-mail for udlevering af materiale fra kunden. RELEVO Digital vil kontaktekunden, hvis der skulle være mangler i det udleverede materiale samt informationer for at fuldføre opgaven. Vi forudser at alt materiale er udleveret til os inden 16 dage før leveringsfristen.


6 – BETALINGSLØSNING

RELEVO Digital tilbyder en samlet betalingsløsning, hvor alle online transaktioner nemt og smertefrit kan ske igennem en såkaldt webshop / E-handelsløsning. Vi tillader os at frasige kunder som ikke stemmer overens med vores kriterier eller gennemgangskrav. Evt. erstatning i form af tab pga. mangel af information fra kunden, vil ikke blive dækket. Det er kundens eget ansvar at sikre, at alle betalinger fra deres kunder samt levering af produkter altid sker inden for en hensigtsmæssig handling. Vores indløsningsaftaler indebærer et samarbejde med PensoPay, hvorfor vi i nogle tilfælde ikke vil få den fulde information fra eventuelle transaktionsfejl. Yderligere videresender vi informationer til PensoPay ift. oprettelse. Skulle der på noget tidspunkt opstå udfordringer eller teknisk fejl, skal dette meddeles til seb@relevo.dk

Du skal som minimum for at blive godkendt til betalingsløsning være indforstået med nedenstående punkter (Bemærk at dette også er en vejledning til oplysninger vi skal anvende):
– Din virksomhed skal være registeret med et CVR-nummer.
– Handelsbetingelser inkl. eventuelle leveringsbetingelser og gældende fortrydelsesret skal fremgå.
– Navn, Adresse, E mail, CVR, Telefon og ejer af selskabet herunder kontaktperson
– Fremvisning af de kort som bliver anvendt i løsningen.
– Siden hvor derpå indtastes kortoplysninger skal ligge på en sikker SSL-forbindelse.
– Beskrivelse af virksomheden skal være tydelige. Herunder alle priser, afgifter, skatter, gebyrer mm.
– Alle kunder, som gennemfører et køb, skal modtage eller præsenteres for en kvittering.
– Før en kunde kan foretage sig et køb online, skal de kunne acceptere virksomhedens handelsbetingelser.


7 – ANSVARSFRASKRIVELSE

RELEVO Digital fraskriver ethvert ansvar forbundet med et tab, ved skyld i et teknisk fejl eller overflytning af tidligere mail til en ny mail konto. Vi kan re-delegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af en CMS-system. I forhold til at ændre eller re-delegering af et domænenavnfraskriver RELEVO Digital sig ethvert ansvar for tab eller skade af evt. mails indhold mm. RELEVO Digital er ikke ansvarlig for elektroniske poster, som ligger på kundens webhotel. Vi fraskriver også ethvert ansvar inden for overflytning af ny site til kundens domæne ift. at kunne skulle miste placering på internettet, hvis vi ikke tidligere har varetaget os SEO eller andre former for optimering på siden. Dog vil vi altid forsøge at overflytte evt. værdifuldeaktiviteter på en hensigtsmæssig måde. Ønsker kunden at varetage ændringer på den udleverede hjemmeside, vil det udelukkende være på eget ansvar. Vi fraskriver ansvar for evt. ændringer af hjemmesiden hvis det ikke bliver gjort uden vores vejledninger og retningslinjer. Såfremt kunden har produkter eller services fra en tredjepart igennem deres aftale med RELEVO Digital er vi ikke ansvarlig for at varetage eller vedligeholde disse ændringer der forholder sig til disse produkter.


8 – MISLIGHOLDELSE

Alle kunder forpligter sig til at overholde dansk lov. Vedmisbrug af abonnement eller brud på nogle aftaler imellem kunden og RELEVO Digital, tillader vi os at afvise og spærre kundens aktiviteter hos RELEVO Digital med 3 varsler. Genåbning sker først, når det er dokumenteret eller på anden vis sikre, at det retsstridige og uetiske forhold er bragt til i overensstemmelse. Misbrug vil efter gentagende gange medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn, indholdet af hjemmesiden samt eventuelle søgeord rettet mod søgemaskiner (f.eks. Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning. Benyttelsen af hjemmesiden skal under alle forhold være lovlig, og den må eksempelvis ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret e-mail). RELEVO Digital forbeholder sig ret til uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller mailsystemet i tilfælde af overtrædelse heraf. Samtidig forbeholder RELEVO Digital sig retten til at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af tjenester pga. udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnementet. Genaktivering af hjemmesiden sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig.


9 – ANVENDELSE / RETTIGHEDER

RELEVO Digital har og vil altid have ejendomsret og immaterialret til resultatet af det der fremgår på kontrakten og evt. aftale som skulle tillægges. Kunden vil først opnå brugsret hertil, når betaling, eller transaktioner er sket. Herunder vil RELEVO Digital altid have rettigheder af en 3. Parts indhold. Som bl.a. kunne være billeder købt eller anvendt til kunden, videoer, grafiske elementer mm. Kundens brugsret og ejendomsret vil vedophør af en aftale eller brud på kontrakt ikke længere være gyldig at anvende. Anvendes de systemer eller services vi tilbyder ikke under hensigtsmæssigvejledning eller sker der ændringer i et system uden foregående aftale på skriv eller mail vil vi ikke længere have pligt til at videreudvikle evt. systemer.


10 – BETALINGSBETINGELSER

Bliver evt. faktura ikke betalt til tiden vil kunden modtage en varsel. Afhænger produktet en service herunder Betalingsløsning, vil RELEVO Digital uden varsel opsige Abonnement og bærer ikke et tab for evt. mistet eller tabte kunder. Alt løbende markedsføring betales måneds basis hvis andet ikke fremgår i kontrakten. Der vil være rentetilskrivning på alle fakturaer, som ikke betales til den aftalte tid.


11 – OPSIGELSE

Kunden kan med en måneds varsel opsige kontrakten med RELEVO Digital. Skulle der være andre aftaler, skal kunden forholde sig til den enkelte kontrakt, som er underskrevet af begge parter.

Send os en besked

Valgfri

Tak! Din besked er modtaget!
Der opstod en fejl. Prøv igen.

Sebastian Frederiksen

Projektleder & Shopify Ekspert